Drugsverslaafden, daklozen en andere sociaal gemarginaliseerde personen worden in het kader van de tuberculosebestrijding beschouwd als risicogroepen voor tuberculose. In dit document worden het doel van screening van deze groepen en de geadviseerde (lokale) interventies beschreven, het gaat hier dus om een uitwerking van het algemene TBC Tuberculose (Tuberculose)-risicogroepenbeleid.