Aangeboren CMV-infectie ontstaat als een ongeboren kind tijdens de zwangerschap via de moeder een CMV-infectie krijgt. Deze aangeboren infectie kan voor problemen zorgen zoals slechthorendheid en een achterstand in de ontwikkeling van het kind.

Wat is cytomegalovirus (CMV)-infectie?

Cytomegalovirus is een virus dat voorkomt over de hele wereld. Meer dan de helft van de mensen in Nederland heeft een infectie met CMV gehad. Een infectie met CMV geeft geen meestal klachten en wordt daarom bijna nooit opgemerkt. Sommige mensen hebben kortdurend last van vermoeidheid of koorts. Als je het virus hebt gehad dan blijft dit altijd in je lichaam aanwezig. Soms steekt het virus later opnieuw de kop op, maar dit geeft dan geen klachten.

Omdat een CMV-infectie meestal geen klachten geeft weet u meestal niet of u een CMV-infectie heeft gehad. Het is wel mogelijk om in uw bloed te onderzoeken of u ooit een CMV-infectie heeft gehad, maar het is meestal niet nodig om dit te onderzoeken.

 

Hoe wordt het cytomegalovirus overgedragen?

Het cytomegalovirus (CMV) kan van persoon op persoon worden overgedragen door onder andere speeksel, urine, bloed en seksueel contact. Het virus kan bijvoorbeeld via knuffelcontact of bij het verschonen van luiers worden overgedragen. Maar omdat de infectie meestal geen klachten geeft is het meestal niet bekend of iemand wel of niet besmettelijk is.

U kunt een besmetting vaak voorkomen door goed uw handen te wassen. Als u na contact met urine (verschonen van de luier) of speeksel goed uw handen wast met water en zeep dan wordt de kans op besmetting kleiner.

 

Wat is aangeboren CMV-infectie?

Als een moeder tijdens de zwangerschap een CMV-infectie heeft dan kan het virus van de moeder naar het kind worden overgedragen. Het virus kan van moeder op kind worden overgedragen via de moederkoek (placenta). Als een ongeboren kind, tijdens de zwangerschap, via de moeder wordt besmet met CMV dan wordt dit een aangeboren CMV-infectie genoemd. Dokters gebruiken vaak de term congenitale CMV-infectie.

 

Hoe vaak komt aangeboren CMV-infectie voor?

Ongeveer 5 op de 1000 pasgeboren kinderen heeft een aangeboren CMV-infectie. In heel Nederland worden elk jaar ongeveer 1000 kinderen met een aangeboren CMV-infectie geboren.

 

Wat zijn de gevolgen van aangeboren CMV-infectie?

De meeste kinderen (bijna 9 van de 10 kinderen) met een aangeboren CMV-infectie hebben géén klachten bij de geboorte. Slechts enkele kinderen hebben vlak na de geboorte gezondheidsproblemen, zoals geelzucht, een laag geboortegewicht, vergroting van lever en milt en/of kleine bloedingen in de huid.

Ongeveer 1 op de 8 met CMV geïnfecteerde kinderen die bij de geboorte géén problemen hadden, krijgen tijdens de kinderleeftijd alsnog last van slechthorendheid, slechtziendheid of een achterstand in de ontwikkeling. Ongeveer de helft van de kinderen die na de geboorte wél problemen hadden krijgen hier ook last van. Deze problemen kunnen ontstaan tot de leeftijd van ongeveer 6 jaar.

 

Is er een behandeling van aangeboren CMV-infectie?

Kinderen die vlak na de geboorte al klachten hebben kunnen worden behandeld met antivirale medicijnen (medicijnen tegen virussen). Het is nog niet bekend of deze behandeling ook werkt bij kinderen die vlak na de geboorte geen problemen hebben.  We weten dus nog niet of bij deze kinderen problemen tijdens de kinderleeftijd voorkomen worden door de behandeling. Op dit moment wordt er wel onderzoek gedaan behandeling van baby's met een aangeboren CMV-infectie.

 

Heeft u nog andere vragen?

Neem dan contact op via e-mail (CROCUS@rivm.nl).