Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een advies opgesteld voor het optreden van (loco)burgemeesters bij grote branden en chemische incidenten. Ook communicatieadviseurs bij gemeenten en veiligheidsregio’s, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en, GAGS Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen), politie en brandweer kunnen hun voordeel doen met de praktische tips in dit advies.

Het advies geeft handvatten voor het deskundig en betrokken communiceren over de gezondheidsrisico’s van branden en chemische incidenten. Zo worden onrust, onzekerheid en wantrouwen tot een minimum beperkt. Communicatie met de bevolking staat centraal. De berichtgeving in de media is daar sterk mee verbonden, als middel om het publiek te informeren.

De tips zijn gebaseerd op kennis en ervaring van burgemeesters, deskundigen op het gebied van crisiscommunicatie en experts bij ongevallen op het terrein van gezondheid en milieu. Ook wordt gebruikgemaakt van bekende begrippen in de crisisbeheersing, namelijk erkenning (ook wel betekenisgeving), informatievoorziening en schadebeperking