Een grote brand of een incident met gevaarlijke stoffen maakt mensen in de omgeving ongerust. Ze horen sirenes, zien rookwolken en ruiken vreemde geuren. De schrik zit er vaak goed in. Mensen willen zo snel mogelijk weten wat er aan de hand is en of er gevaar is voor hun gezondheid. Het RIVM is 24/7 beschikbaar om regionale overheden en hulpdiensten te ondersteunen vóór, tijdens en na milieu- en stralingsincidenten. Daarbij kan het gaan om zowel kleine incidenten als om grote rampen.

Tijdens een incident kan de responsorganisatie milieu- en stralingsincidenten de vrijgekomen gevaarlijke stoffen meten in lucht, bodem en water. Maar de responstaak van het RIVM gaat verder dan alleen het meten en analyseren van stoffen en straling. RIVM kan ook berekenen hoe de gevaarlijke stoffen zich verspreiden. En daarbij de risico’s voor de gezondheid van mensen en voor het milieu beoordelen. Het RIVM bezit meetwagens en mobiele laboratoria om analyses ter plaatse te kunnen uitvoeren. Tijdens een incident kan een deskundige van het RIVM de regio ter plaatse bijstaan met inhoudelijke kennis en kunde.

Voorbereiding én nazorg

De bestrijding van een incident staat of valt met een goede voorbereiding. RIVM ondersteunt regionale overheden bij de voorbereiding op incidenten door kennis en expertise beschikbaar te stellen over verschillende scenario’s. Daarbij gaat om voorbereiding op branden, incidenten met onbekende stoffen, stankklachten of personen die onwel worden. RIVM verzamelt en ontsluit informatie, organiseert oefeningen en kennisdagen. Ook na een incident is de expertise van het RIVM inzetbaar. Bijvoorbeeld als het gaat om advies over nut en noodzaak van nazorg, psychosociale hulpverlening en gezondheidsonderzoek. Uiteraard is de ondersteuning van RIVM altijd afgestemd op de behoefte van de regio.

Samenwerking en snelle opschaling

Het RIVM werkt samen met andere organisaties en kennisinstituten om lokale en regionale overheden eenduidige adviezen te kunnen geven bij een incident of ramp. Dat zijn bijvoorbeeld het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut)), het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV Instituut Fysieke veiligheid (Instituut Fysieke veiligheid)), het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (UMC Utrecht) (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (UMC Utrecht))), Wageningen Food Safety Research (WFSR Wageningen Food Safety Research (Wageningen Food Safety Research)), TNO en Defensie. Juist dit netwerk van (crisis)partners maakt het mogelijk tijdens incidenten snel de benodigde kennis en kunde in te zetten. Samen met onze netwerkpartners trainen en oefenen we regelmatig om onze kennis en vaardigheden op peil te houden.

Laagdrempelig en toegankelijk

RIVM wil zijn kennis en expertise op het gebied van milieu- en straling op een toegankelijke manier ontsluiten. Bijvoorbeeld door middel van praktische toepassingen, zoals de app Incident, de webapplicatie Pluimradar en handvatten voor communicatie bij milieu- en stralingsincidenten. Zo draagt de responsorganisatie bij aan een gezonde bevolking in een gezonde en veilige leefomgeving.