Technical support document acetoncyaanhydrine.

De status ‘inhoudelijk vastgesteld’ werd voorheen ‘interim’ genoemd. In het achtergronddocument kan nog de term ‘interim’ gebruikt zijn. Inhoudelijke vaststelling gebeurt door de toetsgroep. De beleidsmatige vaststelling door aanwijzing van rekenvoorschriften is geen onderdeel van het inhoudelijke proces en wordt niet als aparte status benoemd.

Gerelateerde onderwerpen


  • Probitrelaties

    Probitrelaties worden gebruikt om externe veiligheidsrisico’s te berekenen.