Stofdocument met de voorgestelde probitrelatie voor mierenzuur.