De rekenmethode voor de aandachtsgebieden van PGS15-opslagen is om twee redenen nog in ontwikkeling. Het RIVM heeft onderzocht of de rekenmethode voor PGS15-opslagen nog voldoet aan de nieuwste inzichten in de wetenschappelijke literatuur en heeft daarbij een aantal verbeteringen voorgesteld. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het RIVM gevraagd te onderzoeken hoe groot de gifwolkaandachtsgebieden voor PGS15-opslagen zijn wanneer uitgegaan wordt van een dosisbenadering. In deze memo is de rekenmethode voor de aandachtsgebieden van PGS15-opslagen beschreven op basis van de voorgestelde verbeteringen en een dosisbenadering. Op basis van deze rekenmethode zijn de afstandstabellen opgesteld voor het bepalen van de aandachtsgebieden van PGS15-opslagen. 

 

Gerelateerde onderwerpen


  • Omgevingsveiligheid

    In Nederland is de ruimte voor wonen en werken schaars. Mensen willen gezond en veilig leven, en het bedrijfs­leven wil ruimte voor economische groei behouden. Deze blijvende zoektocht naar een optimaal gebruik van de beperkte ruimte is het onder­werp van omgevingsveiligheid.