Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW Infrastructuur en Waterstaat (Infrastructuur en Waterstaat)) heeft afgelopen jaar aan AVIV BV gevraagd om een flexibele methode voor bepaling van veiligheidsafstanden voor waterstoftankstations te ontwikkelen. Dit ter vervanging van de vaste afstanden die momenteel in het Bkl Besluit kwaliteit leefomgeving (Besluit kwaliteit leefomgeving) zijn opgenomen. Aan het RIVM is gevraagd om het resultaat, de matrixtabel waterstoftankstations, te beoordelen en aan te geven of deze bruikbaar is als basis voor de regelgeving. Daarnaast is de vraag gesteld hoe in de regelgeving omgegaan moet worden met het gebruik van vloeibaar waterstof. Deze brief beschrijft de resultaten van ons onderzoek.

 

Gerelateerde onderwerpen


  • Omgevingsveiligheid

    In Nederland is de ruimte voor wonen en werken schaars. Mensen willen gezond en veilig leven, en het bedrijfs­leven wil ruimte voor economische groei behouden. Deze blijvende zoektocht naar een optimaal gebruik van de beperkte ruimte is het onder­werp van omgevingsveiligheid.