De memo 'Het 3C-interventiemodel in coronatijd' (d.d. 6 september 2021) geeft een uitleg over het 3C-interventiemodel dat is ontwikkeld om gedragsinzichten effectief te kunnen toepassen. Het model sluit aan bij de overheidsinstrumenten voorlichting (Communicatie), het inrichten van de fysieke en sociale omgeving (Context) en wet/regelgeving (Controle).