Het artikel ‘3D Omgevingsmodel Geluid landsdekkend beschikbaar via PDOK’ is gepubliceerd in het tijdschrift Geo-Info door een groep auteurs, waaronder Rob van Loon, geluidexpert bij het expertisecentrum geluid (RIVM). Het artikel beschrijft de nieuwe dataset. En licht toe hoe het model tot stand is gekomen en uitleg over de doorontwikkeling van het model. (Bron: Geo-Info 02-21)

Gerelateerde onderwerpen


  • Geluid

    Geluid heeft invloed op de woon- en leefomgeving. Je kunt genieten van geluid wanneer je  luistert naar muziek.  Maar geluid kan ook hinder veroorzaken of je slaap verstoren. Het RIVM onderzoekt daarom de geluidemissies in Nederland. Waarbij we de geluidniveaus en gevolgen van geluid op de gezondheid, op een betrouwbare manier vaststellen en monitoren.