Het artikel ‘3D Omgevingsmodel Geluid landsdekkend beschikbaar via PDOK’ is gepubliceerd in het tijdschrift Geo-Info door een groep auteurs, waaronder Rob van Loon, geluidexpert bij het expertisecentrum geluid (RIVM). Het artikel beschrijft de nieuwe dataset. En licht toe hoe het model tot stand is gekomen en uitleg over de doorontwikkeling van het model. (Bron: Geo-Info 02-21)