Geluid heeft invloed op de woon- en leefomgeving. Je kunt genieten van geluid wanneer je  luistert naar muziek.  Maar geluid kan ook hinder veroorzaken of je slaap verstoren. Het RIVM onderzoekt daarom de geluidemissies in Nederland. Waarbij we de geluidniveaus en gevolgen van geluid op de gezondheid, op een betrouwbare manier vaststellen en monitoren.

Over geluid

Verkeersgeluid: afbeelding van druk kruispunt met verkeer en spoorbrug over de weg.

In ons dichtbevolkte land produceren veel bronnen en activiteiten geluid. Dit geluid heeft invloed op de omgeving en de gezondheid van mensen. 

Onderzoeken en projecten

Geluidswal tussen snelweg en nieuwbouwwijk in aanbouw

Het RIVM onderzoekt de bronnen en effecten van geluid op de gezondheid.

Publicaties en rapporten

Trein langs woonwijk

 Het RIVM publiceert regelmatig de onderzoeksresultaten over geluidemissies en de effecten op de gezondheid. 

Rekenmodellen en tools

Geluidmeter langs de snelweg

Het RIVM meet, modelleert en berekent geluidniveaus van verschillende geluidbronnen.