Dit is een achtergronddocument bij het DIAPER codeboek. Het betreft een bestand waarin de losse prestaties in de geboortezorg naar de deelprestaties integrale bekostiging zijn ingedeeld. Dit bestand is op basis van de NZa Nederlandse Zorgautoriteit (Nederlandse Zorgautoriteit) kruisjestabel en in samenwerking met de NZa en Vektis opgesteld.