Dit is een achtergronddocument bij de Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER incrementele kosteneffectiviteitsratio (incrementele kosteneffectiviteitsratio)) van 2020. Als onderdeel van het werkprogramma hebben RIVM, TNO, CE Conformité Européenne (Conformité Européenne) Delft en CML Centrum voor Milieukunde van de Universiteit Leiden (Centrum voor Milieukunde van de Universiteit Leiden) gewerkt aan een manier om het effect van circulair inkopen te meten. De methode hiervoor, en toepassing op twee productgroepen: kantoormeubilair en wegen, zijn gepubliceerd in een rapport door Zijp et al., 2020a. In dit achtergrond document staan de resultaten voor toepassen van deze methode op de productgroepen dienstauto’s, zonnepanelen en ICT Information and communication technology (Information and communication technology)-hardware.

Gerelateerde onderwerpen


  • Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

    Nederland staat voor belangrijke maatschappelijke opgaven. Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) is een beleidsinstrument om met overheidsinkopen bij te dragen aan het behalen van  maatschappelijke doelen. Het gaat dan om bijvoorbeeld nationale beleidsdoelen op gebied van klimaat en circulaire economie, en internationaal, de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.