Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen)) is een beleidsinstrument om met overheidsinkopen bij te dragen aan het behalen van  maatschappelijke doelen. Het gaat dan om bijvoorbeeld nationale beleidsdoelen op gebied van klimaat en circulaire economie, en internationaal, met de Europese Green Deal en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

Wat is MVOI?

Aanbestedende diensten houden bij de inkoopprijs rekening met milieu- en sociale effecten.

Trends in MVOI

Lees meer over trends in maatschappelijk verantwoord inkopen  (MVI maatschappelijk verantwoord inkopen (maatschappelijk verantwoord inkopen)) 2015-2020.

Zelf aan de slag

Stappenplan om zelf aan de slag te gaan met Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen.

Publicaties

Lees de diverse rapporten en publicaties van het RIVM.