Dit is een achtergronddocument bij de Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER incrementele kosteneffectiviteitsratio (incrementele kosteneffectiviteitsratio)) van 2020. Als onderdeel van het werkprogramma hebben RIVM, TNO, CE Conformité Européenne (Conformité Européenne) Delft en CML Centrum voor Milieukunde van de Universiteit Leiden (Centrum voor Milieukunde van de Universiteit Leiden) een werkwijze opgesteld om het effect van circulair inkopen te kunnen meten. De methode hiervoor, en toepassing op twee productgroepen - kantoormeubilair en wegen - is gepubliceerd in Zijp et al., 2020. In dit achtergronddocument staan de resultaten van de toepassing van de methode op de productgroep kantoorgebouwen.

Gerelateerde onderwerpen


  • Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen

    Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) is een beleidsinstrument om met overheidsinkopen bij te dragen aan het behalen van  maatschappelijke doelen. Het gaat dan om bijvoorbeeld nationale beleidsdoelen op gebied van klimaat en circulaire economie, en internationaal, met de Europese Green Deal en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.