Achtergronddocument bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-richtlijn medische milieukunde hitte en gezondheid. Online gepubliceerd in juni 2023.

Warme weersomstandigheden vormen voor bepaalde groepen een groter gezondheidsrisico. Dit wordt enerzijds bepaald door de individuele gevoeligheid en anderzijds door de mate van blootstelling. Bij de blootstelling aan warme omstandigheden spelen zowel gedrag als kenmerken van de woon- en leefomgeving een rol. In dit document staat meer informatie over dezw risicogroepen.