Dit achtergronddocument is onderdeel van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-richtlijn medische milieukunde: hitte en gezondheid. Online gepubliceerd op 6 juni 2023.

In het document staat informatie over thermoregulatie in relatie met hitte. Thermoregulatie is het geheel aan processen dat de kerntemperatuur (temperatuur van de inwendige organen) in balans houdt.