Achtergronddocument bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-richtlijn medische milieukunde: hitte en gezondheid. Online gepubliceerd in juni 2023.

Dit achtergronddocument beschrijft meteorologische begrippen, het vóórkomen van warme weersomstandigheden in Nederland en scenario’s voor klimaatverandering.