De druk op het bodemwatersysteem (bodem) neemt sterk toe en kritische grenzen worden overschreden. Doelstellingen voor klimaat, duurzame landbouw, energietransitie, biodiversiteit, circulaire economie en gezondheid vragen veel van het bodemwatersysteem. Om alle doelen te kunnen halen is een andere kijk op het bodemkwaliteitsbeheer nodig en een visie die uitgaat van een multidimensionale benadering met, naast de aandacht voor bescherming en herstel, een  duurzame benutting van het natuurlijk kapitaal met optimaal presterende ecosysteemdiensten.

In dit document worden bouwstenen voor een toekomstbestendige visie op de bodem aangereikt waarmee een aanzet kan worden gedaan om  belangrijke maatschappelijk doelen te realiseren en mogelijke hindernissen weg te nemen.

Dit achtergronden bij inspiratiedocument is tot stand gekomen met bijdragen van het Dutch Soil Platform en naar aanleiding van de vraag van Rijkswaterstaat aan het Dutch Soil Platform om inhoudelijke inbreng te geven aan nationale en Europese ontwikkelingen m.b.t. de bodemstrategie.