Het RIVM heeft een Exceloverzicht gemaakt van feiten en cijfers van de acute zorg. Dit is het resultaat van een inventarisatie van de kwantitatieve data. Het geeft een zo volledig mogelijk overzicht van cijfers voor zover die in maart 2022 beschikbaar waren. Ook is aangegeven op welke gebieden gegevens ontbreken.