Het RIVM heeft een Exceloverzicht gemaakt van feiten en cijfers van de acute zorg. Dit is het resultaat van een inventarisatie van de kwantitatieve data. Het geeft een zo volledig mogelijk overzicht van cijfers voor zover die in maart 2022 beschikbaar waren. Ook is aangegeven op welke gebieden gegevens ontbreken.

Gerelateerde onderwerpen


  • Zorg

    Het RIVM wil eraan bijdragen dat mensen langer en gezonder leven en aan de samenleving kunnen deelnemen. Hierbij kijkt het RIVM steeds meer vanuit een breed perspectief naar gezondheid. Daarbij kijken we hoe preventie, zorg en ondersteuning in samenhang kunnen worden georganiseerd. Het RIVM brengt de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van het zorgsysteem in Nederland in kaart en biedt handvatten voor preventie.