Het Analistennetwerk Nationale Veiligheid, is door de ministeries van Justitie & Veiligheid, Defensie en Buitenlandse Zaken gevraagd om een studie te doen naar de mogelijke risico’s en dreigingen van Kunstmatige Intelligentie, (Artificial Intelligence, AI) toepassingen op de nationale veiligheid, waarbij interne en externe veiligheid met elkaar zijn verweven.2 TNO, als één van de kernpartners binnen het netwerk, heeft deze studie uitgevoerd. Dit onderzoek is onderdeel van het vormgeven van een gezamenlijke onderzoeksagenda van de drie departementen rond de zogenoemde ‘nexus interne en externe veiligheid’.

Gerelateerde onderwerpen


  • Nationale Veiligheid

    Van overstroming tot terrorisme en van een grieppandemie tot een cyberaanval. Nationale veiligheid gaat over alle opzettelijke en niet-opzettelijke risico’s en dreigingen die kunnen leiden tot maatschappelijke ontwrichting in Nederland.