Geluid op de kaart
RIVM ontwikkelt een centrale voorziening voor geluidgegevens
Artikel in Geo-Info, 2020-1

Het is in de context van de Omgevingswet belangrijk dat informatie over de leefomgeving laagdrempelig beschikbaar is. Dat vermindert de kosten van onderzoek en verkort de proceduretijd. Een belangrijk thema in de leefomgeving is geluid. Om te bepalen of een initiatief past in de omgeving zijn gegevens nodig over geluidbronnen. Het is daarom belangrijk om geluid en de bijbehorende gegevens expliciet op de kaart te zetten. RIVM ontwikkelt een Centrale Voorziening Geluidgegevens die geluidgegevens voor iedereen op één plaats, laagdrempelig en uniform beschikbaar stelt.