Beschrijving van batch release door de overheid (bevat algemene informatie).