Bekostigingshervormingen in de geboortezorg: wat kunnen we leren van het buitenland? (2017)

Gerelateerde onderwerpen


  • Monitoren zwangerschap en geboorte

    Het RIVM volgt de invoering van verschillende (actie)programma’s van het ministerie van VWS die te maken hebben met zwangerschap en geboorte. Op deze pagina’s is informatie te vinden over de taken van het RIVM, publicaties en onderzoek op dit thema.