Beleidsadvies van staatssecretaris Van Geel van VROMVolkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu uit 2005 met betrekking tot hoogspanningslijnen aan gemeenten, provincies en netbeheerders.