Beleidsduiding departementen bij de actualisatie van de Netkaart (juli 2018)

Gerelateerde onderwerpen


  • Hoogspanningslijnen

    Er zijn aanwijzingen dat magneetvelden in de buurt van het elektriciteitsnet invloed op de gezondheid kunnen hebben. Vanwege de mogelijke gezondheidseffecten heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,  voorzorgbeleid voor magneetvelden van het elektriciteitsnet ontwikkeld.