Besluitenlijst van de 172ste sessie Europese Farmacopee Commissie, maart 2022.