Informatie voor professionals over het Hepatitis-B-vaccin voor kinderen Engerix-B Junior met registratienummer RVG Register Verpakte Geneesmiddelen (Register Verpakte Geneesmiddelen) 24290.