De RIVM Corona Gedragsunit deelt in deze brief (d.d. 13 april 2022) de gedragsreflecties op mogelijke aanpassingen van het maatregelenpakket, opgeleverd op 12 april 2022.

Gerelateerde onderwerpen