De RIVM Corona Gedragsunit deelt in deze brief (d.d. 24 januari 2022) de gedragsreflecties op mogelijke aanpassingen van het maatregelenpakket, opgeleverd op 21 januari 2022.

Gerelateerde onderwerpen