De RIVM Corona Gedragsunit deelt in deze brief (d.d. 24 januari 2022) de gedragsreflecties op mogelijke aanpassingen van het maatregelenpakket, opgeleverd op 21 januari 2022.

Gerelateerde onderwerpen


  • Gedragsonderzoek

    Het RIVM doet gedrags- en perceptieonderzoeken op diverse gebieden zoals COVID-19, vaccinatie, en veiligheid en milieu.