Per 1 januari 2013 vervalt de routinematige navelstrengbloedbepaling bij Rhesus(D)-negatieve zwangeren.