Deze brochure beschrijft het Nationaal Meetnet Radioactiviteit (NMR Nationaal Meetnet Radioactiviteit (Nationaal Meetnet Radioactiviteit)). Het NMR is een waarschuwingsmeetnet voor kernongevallen.

Zie ook de website over het NMR.

Gerelateerde onderwerpen


  • Nationaal Meetnet Radioactiviteit

    Het Nationaal Meetnet Radioactiviteit is een waarschuwingsmeetnet voor stralingsongevallen. Bij een ongeval geeft het meetnet inzicht in omvang en verloop van de radioactieve besmetting. Onder normale omstandigheden levert het meetnet informatie over de natuurlijke achtergrondstraling.