Deze brochure beschrijft het Nationaal Meetnet Radioactiviteit (NMR Nationaal Meetnet Radioactiviteit (Nationaal Meetnet Radioactiviteit)). Het NMR is een waarschuwingsmeetnet voor kernongevallen.

Zie ook de website over het NMR.