Het Nationaal Meetnet Radioactiviteit is een waarschuwingsmeetnet voor stralingsongevallen. Bij een ongeval geeft het meetnet inzicht in omvang en verloop van de radioactieve besmetting. Onder normale omstandigheden levert het meetnet informatie over de natuurlijke achtergrondstraling.

Het Nationaal Meetnet Radioactiviteit (NMR Nationaal Meetnet Radioactiviteit (Nationaal Meetnet Radioactiviteit)) meet continu het stralingsniveau buiten. De metingen worden op het RIVM verzameld en geanalyseerd. Doel is:

  • grootschalige stralingsongevallen tijdig te signaleren
  • tijdens een ongeval inzicht te krijgen in de omvang en het verloop van de radioactieve besmetting en de stralingsrisico’s voor de bevolking
  • het nationale en lokale gezag in crisisomstandigheden te ondersteunen bij het treffen van maatregelen om de bevolking te beschermen
  • onder normale omstandigheden aan te geven hoe de natuurlijke stralingsachtergrond in Nederland zich in de loop van de tijd ontwikkelt

Meetgegevens van het NMR worden uitgewisseld met de ons omringende landen.

Jaarlijks organiseert het RIVM een Landelijke Contactdag voor de betrokkenen van het NMR, waaronder de Adviseurs Gevaarlijke Stoffen en de Meetplanleiders van de Veiligheidsregio's.

NMR Alarm afhandeling

De procedure voor afhandeling van het NMR alarm kan u in de Incident app vinden. Meer informatie over deze app vindt u hier.