In deze folder staat informatie over het winnen van water voor eigen consumptie of voor levering aan derden.