Gebruik phenibut beter monitoren

Het totaal aantal meldingen over nadelige werking van phenibut is klein. Toch beveelt de Commissie Risicobeoordeling nieuwe drugs aan om het gebruik van phenibut te monitoren. Dit vanwege het gezondheidsrisico dat is verbonden aan het gebruik van dit middel. Het is zorgwekkend dat phenibut gemakkelijk op het internet te koop is, terwijl hierbij niet gewaarschuwd wordt voor de bijwerkingen, de afhankelijkheid en de tolerantie die kan optreden bij gebruik.

Het gebruik van phenibut neemt toe en daarmee ook het aantal meldingen van verslaving, ontwenningsverschijnselen en vergiftigingen. Phenibut wordt relatief vaak gebruikt als vervanging van GHB gamma-hydroxybutaanzuur (gamma-hydroxybutaanzuur). In een korte tijd kan afhankelijkheid en tolerantie optreden voor phenibut. Gebruikers zouden gewaarschuwd moeten worden voor de negatieve kanten van het middel.

Phenibut (4-amino-3-fenylbutaanzuur) is in de jaren zestig in Rusland ontwikkeld als geneesmiddel voor aandoeningen aan het zenuwstelsel en geestelijke aandoeningen. In Nederland is phenibut niet geregistreerd als geneesmiddel, maar verkrijgbaar als voedings- en sportsupplement. Op het internet wordt phenibut aanbevolen als een middel tegen angst, als slaapmiddel, als pre-workout supplement en als een middel om de hersenactiviteit te vergroten.

Het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs)) heeft, in samenwerking met de Commissie Risicobeoordeling nieuwe drugs, een quick scan opgesteld over phenibut. Het CAM is ondergebracht bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

 

Gerelateerde onderwerpen


  • Drugs

    RIVM doet laboratoriumonderzoek aan drugs en is het Co√∂rdinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM). Het CAM heeft als taak het verschijnen van nieuwe drugs te volgen en de risico's te beoordelen.