Deze case study heeft als doel om informatie over ontwerp, realisatie en exploitatie inzichtelijk te maken van het project ‘PPS Nieuwe huisvesting VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)/RIVM’. Daarbij wordt in het bijzonder de nadruk gelegd op maatregelen die nadelige invloeden van het gebouw op het milieu reduceren.

 

 

Gerelateerde onderwerpen


  • RIVM

    Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zet zich in voor een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. Dit doen we op basis van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Samen met onze opdrachtgevers signaleren we welk onderzoek nodig is en voeren we dit uit. We geven advies aan de overheid, professionals en burgers en delen onze kennis. Zo ondersteunen wij de samenleving om onszelf en onze leefomgeving gezond te houden.