Verpakkingen van (gerecycled) papier kunnen NIAS bevatten (non-intentionally added substances). NIAS zijn chemische stoffen die niet opzettelijk zijn toegevoegd. Ze kunnen ontstaan door chemische reacties waarbij nieuwe stoffen worden gevormd. Door het verbod op plastic verpakkingen voor eenmalig gebruik (wegwerpplastics) neemt het gebruik van papieren verpakkingsmateriaal toe. In papier kunnen NIAS aanwezig zijn zoals inkten, lijmen en stoffen om papier water- en vetafstotend te maken.

In deze casus wordt geschetst welke acties nodig zijn om meer en veilig te kunnen recyclen. Er worden belemmeringen en handelingsperspectieven gegeven. Ook wordt een voorstel gedaan hoe de aanwezigheid van NIAS in papier te monitoren is.