PFAS Per- en polyfluoralkylstoffen (Per- en polyfluoralkylstoffen ) (per- and polyfluoroalkyl stoffen)  is een groep van verschillende soorten zeer zorgwekkende stoffen (ZZS Zeer Zorgwekkende Stoffen (Zeer Zorgwekkende Stoffen )). Er wordt gewerkt aan een Europees verbod op de productie, gebruik, verkoop en import van ongeveer 10.000 PFAS. Doel is om te voorkomen dat PFAS in het milieu terechtkomen.

In deze casus wordt geschetst wat een verbod kan betekenen voor het halen van recyclingdoelstellingen voor outdoorkleding (textiel). Er worden belemmeringen en handelingsperspectieven gegeven. In het toekomstscenario staan een aantal bijbehorende acties voor productie, gebruik en verwerking. Als dit scenario wordt gevolgd, ontstaat een veilige en circulaire keten voor PFAS in outdoorkleding. Ook wordt een voorstel gedaan hoe de aanwezigheid van deze ZZS in (gerecycled) textiel te monitoren is.