Dit codeerschema is een bijlage bij het briefrapport “Gedragswetenschappelijke analyse van de COVID-19 persconferenties