Brochure met algemene informatie over de taken van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek en de landelijke bevolkingsonderzoeken waarover het centrum de regie voert.