Dit artikel beschrijft een onderzoek naar de kosteneffectiviteit van verschillende verwijsstrategieën binnen het bevolkingsonderzoek borstkanker, bij dubbele beoordeling door radiologen. Hierbij werden drie verwijsstrategieën vergeleken: 1) beslissing verwijzing door één van de beoordelaars, 2) beslissing verwijzing door een derde beoordelaar, 3) verwijzing bij consensus tussen beoordelaars. De conclusie van de studie is dat zelfs als verwijzing bij beslissing van één van de beoordelaars leidt tot een vier keer hoger verwijscijfer en bijbehorende vervolgonderzoeken, de kosteneffectiviteit van het bevolkingsonderzoek voor Nederlandse begrippen acceptabel blijft. Bij invoering van deze verwijsstrategie is intensieve monitoring van groot belang.