Elk jaar is vanuit het RIVM een budget per regio beschikbaar voor projecten binnen de algemene infectieziektebestrijding van de  GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). Projecten kunnen zowel het uitvoeren van een onderzoek zijn als bv het opstellen van een richtlijn of het evalueren van bepaalde werkwijze. De regionaal arts consulent ( RAC Regionale Arts Consulenten (Regionale Arts Consulenten)) en de regionaal epidemiologie consulent (REC) begeleiden dit proces in de regio. 
In dit document staan de criteria voor de beoordeling van een onderzoeksproject.
Bij de gerelateerde documenten vindt u een format om programmabudget aan te vragen.