In dit documentwordt gerapporteerd over hettotaal aantal personen bijwie een coronaprik tijdens de najaarsronde van 2023 is toegediend. Vanaf deze rapportage wordt iedere vaccinatie tegen COVID-19 die toegediend istijdens de najaarsronde van 2023 meegeteld als ‘coronaprik’