Rapport over de doorlichting van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM): het geven van inzicht in het functioneren van het RIVM in het licht van de Regeling agentschappen op de gebieden governance, financieel beheer en doelmatigheidsbevordering.

Mei 2022