Draagvlak voor specifieke maatregelen en vertrouwen in het coronabeleid zijn van belang voor het effectief bestrijden van de pandemie. Vertrouwen en draagvlak hangen sterk samen met in hoeverre burgers het beleid en die maatregelen als rechtvaardig ervaren, en beïnvloeden naleving. Dit memo (d.d. 18 november 2021) beschrijft wat er bekend is over ervaren rechtvaardigheid in relatie tot draagvlak en vertrouwen tijdens de coronacrisis. Dit biedt aanknopingspunten voor beleid en communicatie.