Het Expertisepunt Windenergie en Gezondheid houdt voor haar kennisbasis de wetenschappelijke literatuur bij over windenergie en gezondheid. Elke drie maanden wordt een overzicht gemaakt van de nieuwgevonden wetenschappelijke en grijze literatuur.
In dit document vindt u het overzicht van de literatuur gevonden in de hierboven aangegeven periode.

Gerelateerde onderwerpen