Welzijn op Recept is een interventie waarbij mensen met lichte psychosociale klachten door de huisarts doorverwezen naar een welzijnscoach in het sociaal domein.

De samenwerking tussen het medisch en het sociaal domein is bij Welzijn op Recept cruciaal, maar in de praktijk vaak nog lastig te borgen. Vooral het behouden van Welzijn op Recept als een vast onderdeel van de samenwerking tussen het medisch en sociaal domein is een uitdaging. TNO en RIVM hebben literatuur- en actieonderzoek gedaan naar wat er nodig is dit beter te realiseren. Deze factsheet beschrijft vier praktische lessen en bijbehorende aanbevelingen vanuit, en voor de praktijk. Deze kunnen gebruikt worden voor praktijken die Welzijn op Recept toepassen of die op een andere manier door sociaal verwijzen de brug maken tussen het medisch en sociaal domein.