Uitgeschreven tekst infographic

Het RIVM heeft onderzoek gedaan naar effecten van ultrafijn stof van vliegtuigen op de gezondheid. Het is voor het eerst dat hier zo’n uitgebreid onderzoek naar is gedaan. Het onderzoeksprogramma bestond uit drie deelonderzoeken. In het eerste deelonderzoek is uitgezocht hoeveel ultrafijn stof van  vliegtuigen aanwezig is in de lucht rondom Schiphol. In het tweede deelonderzoek is onderzocht of blootstelling aan ultrafijn stof van vliegtuigen leidt tot acute effecten op de gezondheid. Het laatste deelonderzoek ging over langdurige blootstelling aan ultrafijn stof en tot welke gezondheidseffecten dat kan leiden. 

  • Hartvaatstelsel Blootstelling aan ultrafijn stof van vliegtuigen rond Schiphol kan mogelijk nadelige effecten hebben op het hart- en vaatstelsel.
  • Zwangerschap Ultrafijn stof van vliegverkeer kan mogelijk nadelige effecten hebben op de ontwikkeling van het ongeboren kind.
  • Ademhalingsstelsel
    • Op lange termijn Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat langdurige blootstelling aan ultrafijn stof van vliegverkeer aandoeningen aan de luchtwegen veroorzaakt. 
    • De korte termijn Een korte hogere blootstelling kan bestaande klachten aan de luchtwegen wel tijdelijk verergeren.
  • Stofwisseling Er is onvoldoende bewijs dat langdurige blootstelling aan ultrafijn stof van vliegtuigen samenhangt met diabetes. 
  • Zenuwstelsel en psychische gezondheid Er is onvoldoende bewijs voor effecten van langdurige blootstelling op het zenuwstelsel.
  • Algemene gezondheid Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor een effect van langdurige blootstelling op de totale sterfte, sterfte rondom de geboorte en ervaren gezondheid.

Legenda: Voor de beoordeling van gezondheidseffecten is gebruik gemaakt van een classificatie die ook door de gezondheidsraad is gebruikt:  aangetoond, waarschijnlijk, mogelijk, onvoldoende bewijs, geen aanwijzingen.


Meer informatie: Fijnstof