Eindrapport Voorspelling Infectieziekten
Het eerder signaleren en voorspellen van infectieziekten met behulp van Google Trend data en andere open source databronnen.

Kernvraag van het onderzoek: 
Zijn infectieziekten (bijvoorbeeld kinkhoest, scabiës en bof) eerder te signaleren en te voorspellen door middel van het combineren van verschillende databronnen, zodat eerder dan nu preventieve maatregelen te nemen zijn?

Gerelateerde onderwerpen