Eindrapport Voorspelling Infectieziekten
Het eerder signaleren en voorspellen van infectieziekten met behulp van Google Trend data en andere open source databronnen.

Kernvraag van het onderzoek: 
Zijn infectieziekten (bijvoorbeeld kinkhoest, scabiës en bof) eerder te signaleren en te voorspellen door middel van het combineren van verschillende databronnen, zodat eerder dan nu preventieve maatregelen te nemen zijn?