Epidemiologische situatie COVID-19 op de CAS- en BES-eilanden (21 oktober 2021)